En aquest apartat hi podeu trobar els processos que actualment s'estan portant a terme a  la ciutat. Processos que impliquen la participació dels ciutadans i ciutadanes, tant en l'àmbit individual com en l'àmbit col·lectiu. Processos participatius que usant metodologies diverses, generin debats socials i recullin aportacions ciutadanes destinades a millorar tant el contingut com l'aplicació de les diverses polítiques socials.