Polítiques i usos del temps a Terrassa. La visió de les dones de 25 a 50 anys (2006)

Estudi elaborat pel Grup d'Estudis de Geografia i Gènere del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona que ens mostra un seguit de recomanacions per orientar polítiques del temps a partir de la realització d'entrevistes en profunditat, a dones majors de 25 a 50 anys de tres barris de la ciutat (Centre, Ègara i Roc Blanc).

Visions ciutadanes. Jornada: El temps un dret de ciutadania (2010)

Visions ciutadanes. Jornada: El temps un dret de ciutadania (2010)

Recull de quinze visions ciutadanes de terrassencs i terrassenques que exposen els seus punts de vista des de diversos àmbits de la vida ciutadana (cultura, cura, discapacitat, comerç, comunicació, salut, gènere, mobilitat, noves tecnologies, joventut, gent gran, agents socioeconòmics, associacionisme, educació), mostrant experiències i vivències lligades, al dia a dia, i a les diferents etapes de la vida.