En aquest apartat podeu trobar la planificació per la millora de la qualitat ambiental en matèria de soroll i atmosfera.

També les accions que duu a terme l'Ajuntament per vetllar pel compliment de la normativa mediambiental mitjançant la inspecció i control iniciat d'ofici i el seguiment de les denúncies i procediments que s'originen.