Logo del procés participatiuLa participació ciutadana és una peça fonamental del sistema democràtic, un eix d'unió entre l'acció de govern i les necessitats de la ciutadania que comporta la millora dels serveis i de la qualitat de vida de les persones, afavorint el diàleg i el consens.

En aquest sentit és necessari portar a terme processos de participació que afavoreixin la implicació de les entitats i de la ciutadania.

A Terrassa la participació ciutadana en els grans projectes de ciutat ha estat i és una constant. Els processos que es porten a terme volen afavorir el diàleg i el consens, i volen ser també un exercici d'aprenentatge mutu per aprendre a treballar plegats, a compartir visions de futur i a sumar coneixements per afrontar els reptes de la nostra ciutat.

Podeu accedir a l'actual Reglament de participació ciutadana mitjançant aquest enllaç:

Reglament de Participació Ciutadana

Inici inscripcions d'entitats per la Comissió de seguiment del Reglament

En data 25 d'abril de 2018 es va posar en marxa el procés de selecció de les entitats que formaran part de la Comissió d'Impuls i Seguiment del Desplegament del Reglament Municipal de Participació Ciutadana de Terrassa.

L'objectiu d'aquesta comissió serà impulsar les accions previstes en el Reglament Municipal de Participació Ciutadana i revisar els aspectes que cal millorar o modificar; així com proposar accions per a la millora de les polítiques de participació de la ciutat.

Aquesta comissió estarà formada per:

  • La presidència: el regidor o regidora competent en matèria de participació.
  • 1 representant de cada un dels diferents grups polítics municipals.
  • Un màxim de 6 representants d'entitats.
  • Un màxim de 6 persones com a ciutadania individual.
  • Personal tècnic municipal dels serveis de Qualitat Democràtica i Transparència i del Programa Territorial.
  • En els grups de treball podran formar part altres entitats i col·lectius de la ciutat, i experts en participació ciutadana.

Les entitats interessades en formar part d'aquesta comissió poden inscriure's al procés de selecció, poden fer-ho a través d'aquest enllaç

Més informació sobre el procés.