El reagrupament familiar és el procés que inicia una persona estrangera -amb autorització de residència i treball- per tal de reunificar els membres familiars de primer grau que es troben en un país extracomunitari.

Informe d'adequació de l'habitatge

Per iniciar el tràmit de reagrupament familiar o renovar l'autorització de residència de persones reagrupades, cal sol·licitar l'Informe d'adequació de l'habitatge. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania  gestiona aquest tràmit a partir d'una proposta elaborada per l'ajuntament del municipi on resideix la persona sol·licitant.

Quan la persona sol·licita l'Informe d'adequació de l'habitatge, des de l'Ajuntament de Terrassa es realitza una visita al domicili per comprovar si es compleixen les condiciones d'habitabilitat requerides per al reagrupament.

Hi ha dos tipus d'Informe d'adequació de l'habitatge:

Qui pot sol·licitar l'Informe d'adequació de l'habitatge?

Les persones estrangeres extracomunitàries majors d'edat que disposin d'autorització de residència renovada i estiguin empadronades a Terrassa.

A més, en el cas de l'INF04 cal que hi hagi un canvi de domicili respecte del que es va acreditar en el moment del reagrupament.

On es pot sol·licitar l'Informe d'adequació de l'habitatge?

On es pot trobar més informació?