En aquesta secció trobareu un recull de recursos didàctics a disposició de la comunitat educativa de la ciutat.

Entre ells trobareu publicacions del Servei d'Educació (llibrets, dossiers, etc.) i també podreu consultar els projectes educatius premiats en les darreres edicions.