La millora de la recollida selectiva dels residus i la neteja a la ciutat és un repte molt important  que requereix la implicació i l'esforç de tothom. En primer lloc, de l'Ajuntament i de l'empresa municipal Eco-Equip, però també de la ciutadania, de les entitats i organitzacions i de les activitats econòmiques.

L'Ajuntament ha portat a terme en els darrers anys diverses accions d'informació i sensibilització de la ciutadania i de millora dels serveis de recollida. I s'han aprovat ordenances i normes reguladores per a garantir el bon ús dels serveis. Però encara és necessari millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva de residus, i reduir les deixalles que posem al contenidor de la fracció resta (aquells residus que no es poden reciclar). Separant correctament els residus estalviarem recursos i costos de tractament i ambientals innecessaris. A més, mantindrem la ciutat més neta i col·laborarem en la millora del medi ambient i de la salut.

Campanya per a la millora de la neteja i la recollida selectiva.

Davant la necessitat d'afrontar aquesta situació amb la màxima col·laboració i el compromís de tothom, l'Ajuntament proposa a la ciutadania el "Pacte per la neteja i la recollida selectiva" i en el context del Pacte ha posat en marxa una campanya d'informació i sensibilització amb els següents objectius:

  • Sensibilitzar per millorar la quantitat i qualitat de la recollida selectiva, especialment de la matèria orgànica
  • Reduir al mínim l'aportació a la fracció resta
  • Informar dels costos ambientals i econòmics de no reciclar bé
  • Informar i recordar que la recollida selectiva de les diferents fraccions té caràcter obligatori
  • Informar del funcionament del servei de recollida de mobles i estris vells, del servei de deixalleries i del telèfon gratuït de la neteja i el reciclatge
  • Informar del règim sancionador per fer mal ús dels serveis
  • Sensibilitzar per reduir les actuacions incíviques
  • Sensibilitzar per reduir la generació de residus a partir d'un canvi d'hàbits en el consum i de pràctiques de reutilització
 

Tríptic de Terrassa més neta  

Per a saber i conèixer els diferents aspectes i problemes, te'ns al teu abast:


Informació relacionada amb el reciclatge

 


Empresa municipal de neteja i recollida selectiva

 

Per a qualsevol informació i relació amb el servei