Terrassa és ciutat universitària des de fa més de cent anys. Actualment, és considerada la primera ciutat universitària de Catalunya després de Barcelona, té un campus urbà que compta amb la presència de 4 universitats diferents que ofereixen al voltant de 150 titulacions universitàries que arriben a sectors estratègics de futur -algunes úniques a Catalunya- i altres de més tradicionals.
 
L'objectiu del servei és promocionar el campus de Terrassa tot donant suport a les diferents activitats que es porten a terme a les escoles universitàries de la ciutat, facilitant gestions i infraestructures, signant convenis de col•laboració i sent font generadora d'actuacions encaminades a la construcció d'un sistema universitari que potenciï projectes de col•laboració en recerca i transferència de coneixements a la societat.
 
Aquest suport es formalitza en col•laboracions, subvencions, beques i convenis.
 
Les línies d'actuació es treballen des dels programes en que està estructurat el servei:
 
  • Terrassa Universitària: Aplega, actualitza i promou la informació i els serveis vinculats amb l'àmbit universitari de Terrassa.
  • Divulgació del coneixement: Activitats adreçades a apropar el coneixement que es genera a la universitat a la ciutadania i especialment als centres docents.