El Servei dóna suport a la presa de decisió en la definició de polítiques públiques per mitjà de l'aportació de coneixement sobre l'evolució de Terrassa i el seu entorn territorial i les activitats humanes que s'hi produeixen.

A banda d'administrar, desenvolupar, interpretar i difondre informació diversa sobre la ciutat i el seu sistema urbà, contribueix a la definició d'estratègies de desenvolupament coherents, factibles i sustentables, amb les quals fomenta accions de suport a les estructures locals. Afavoreix, per tant, la reflexió i l'acció de les col•lectivitats locals i dels agents econòmics i socials a fi d'obtenir el màxim concert possible en la definició de les polítiques locals.

També avalua l'impacte d'aquelles polítiques i proposa mesures alternatives per a la millora de l'acció pública en matèria de qualitat de vida, i genera dades primàries via l'endegament d'enquestes d'opinió sobre l'evolució de la ciutat i molt en especial dels serveis públics en el municipi.