Selecció de personal a mida

S'ofereix l'assessorament i acompanyament en la selecció de personal, així com també la realització dels processos de selecció adaptats a les necessitats de les empreses. Les accions concretes son:

 • Anàlisi i descripció del llocs de treball
 • Preselecció de candidatures
 • Entrevistes per competències.
 • Dinàmiques de grup, proves psicotèniques, etc, per ajustar les candidatures a la demanda de l'empresa i s'utilitzen diferents canals per aconseguir-ho.
  • Borsa de treball
  • Gestor d'ofertes del portal Web Terrassa Ocupació.
  • Publicitat de les ofertes als taulers d'anuncis del Servei.
  • Cerca i col·laboracions amb altres entitats públiques o privades.

Assessorament Empresarial

Les empreses compten amb personal tècnic personalitzat i especilitzat per sectors de treball. Un equip de professionals ofereix assistència tècnica i assessorament en diverses matèries  relacionades amb la ocupació i els Recursos Humans:

 • Contractació laboral
 • Subvencions i bonificacions
 • Acompanyament en la contractació de perfils amb diversitats funcionals i altres perfils en risc d'exclusió social.
 • Necessitats formatives
 • Selecció de personal.

Formació a mida

Anàlisi i detecció de necessitats formatives per a la creació de continguts coherents amb les necessitats de l'empresa.

Disseny i desenvolupament d'accions formatives a mida per a les empreses

Espais i aules per a les empreses

El servei d'ocupació posa a l'abast d'empreses espais adequats per diferents actes relacionats amb la seva activitat:

 • Formacions
 • Sessions de selecció de personal.
 • Inauguracions.
 • Xerrades professionals
 • Altres actes d'empresa.