CONSULTAR L'ARXIU

Qualsevol ciutadà té dret a consultar els arxius i registres públics com un dret constitucional, per tant no es necessita cap acreditació especial per a fer consultes a l'Arxiu Municipal.

Es fan fotocòpies i reproduccions dels documents que no es malmetin i que sigui permès fer-ne. Les dependències municipals tenen dret al préstec dels documents, com a consulta dels seus antecedents en la tramitació administrativa.

 

QUÈ HI TROBAREM?

L'Arxiu Municipal Administratiu conserva la documentació generada per les oficines municipals i l'administració local més actual. La majoria de la documentació data a partir dels anys 1980 en endavant, però també hi ha documentació més antiga, com per exemple Expedients d'Obres públiques a partir de 1992, llicències d'obres particulars a partir de 1950, els Llibres d'Actes del Ple de l'Ajuntament des de 1840 i els Llibres de la Comissió Permanent [1940-1985]. Tota la documentació anterior aquests anys es troba a l'Arxiu Històric.

A l'Arxiu Fotogràfic es poden consultar fotografies de Terrassa des de 1870 a l'actualitat. Trobareu més informació a l'apartat d'Arxiu fotogràfic.

Altres serveis:

  • Consulta de documentació municipal
  • Reproducció de documents en fotocòpies / format digital
  • Préstec de fotografies. Arxiu fotogràfic
  • Assessorament en matèria d'arxivística a tots els serveis i departaments municipals
  • Assessorament als investigadors i estudiants en la recerca d'informació i documentació