El Benestar Social, entenent-lo com un concepte que engloba la salut i els serveis socials, es gestiona des de l'Ajuntament a través de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones. 
 
No obstant això, el benestar social implica molts més agents. És, per tant, una prioritat transversal en l'actuació municipal, ja que l'Ajuntament  no només té competències en matèria de salut i serveis socials, sinó que també impulsa diferents actuacions adreçades al benestar de col·lectius específics, com dones, gent gran, persones nouvingudes, famílies, infants...
 

Els serveis bàsics d'atenció social és el primer nivell d'atenció als ciutadans i ciutadanes. Atén les necessitats immediates, generals i bàsiques. Els Serveis Socials Bàsics de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones  disposa de 12 equips d'atenció primària i un servei d'atenció immediata, descentralitzats en 9 equipaments per a poder ser a prop de la ciutadania.

Es detecten i reben demandes sobre dificultats de desenvolupament, integració social o manca d'autonomia personal. S'informa, es valora, s'orienta i s'assessora els usuaris i usuàries segons les seves necessitats. S'apliquen accions o intervencions de suport i seguiment de persones i/o famílies. Es duen a terme gestions i coordinació de serveis. Es tramiten programes i prestacions i se'n fa el seguiment. Es tramiten propostes de derivació als serveis especialitzats o a d'altres xarxes assistencials.