Les ciutats, des de les seves formes més primigènies, han esdevingut ecosistemes que, amb major o menor complexitat, formen part de la realitat social que ens uneix com a éssers humans.
 
La vida en societat ha evolucionat al ritme de les diferents èpoques i períodes de la història de la humanitat i la tecnologia ha estat un element que les ha articulat.
 
La ciutat s'està adaptant als nous temps i a les evolucions tecnològiques del període actual i de futur. La ciutat de Terrassa vol ser una participant de referència esdevenint una "ciutat intel·ligent" o com l'anomenarem directament de l'anglès "Smart City".
 
El model de Ciutat Intel·ligent de Terrassa gira al voltant del Pla Director Smart City 2015-2020 i les dimensions de: Mobilitat, Medi Ambient, Qualitat de Vida, Governança i Economia.