La regidoria d1%e Solidaritat i Cooperació Internacional neix arran de l'acampada que les ONG de la ciutat, com a tants altres indrets de l'estat, van protagonitzar el desembre de l'any 1994 per reclamar el 0,7% dels ingressos públics per a destinar-los a solidaritat i cooperació internacional. Aquesta acció va tenir un ampli ressò ciutadà i va provocar una presa de posició de tots els sectors socials, i també dels partits polítics i els grups municipals. Només les administracions locals foren sensibles a la demanda ciutadana.

Així, l'Ajuntament es va comprometre a dedicar aquest percentatge dels ingressos propis a la solidaritat. A més, les entitats que havien participat en la reivindicació s'integraren en un Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació creat l'any 1995, com a òrgan assessor de la nova Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional. 

L'any 2003 el percentatgTerrassa Solidariae va arribar a l'1%, fet que ha convertit la nostra ciutat en una de les líders a nivell estatal en relació als recursos per a les polítiques de solidaritat i cooperació internacional.