El projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI) és un projecte innovador i que presenta unes característiques que van més enllà de l'enllumenat públic. Les novetats es troben en: el contracte, en l'estalvi, la gestió i en la tecnologia. El plantejament gira al voltant d'una nova licitació de la gestió del servei d'enllumenat públic, il·luminació interior dels edificis municipals i la generació d'energies renovables . El projecte contempla una forta inversió per generar estalvi energètic, no obstant això no significa que es produeixi un augment del nivell d'endeutament de l'Ajuntament perquè es trastllada el risc operacional a l'empresa adjudicataria que recuperarà la inversió en funció que generi els estalvis previstos.