El govern compta amb un Pla de Mandat, que és un instrument de planificació política essencial per garantir la cohesió i la coherència en l'acció de govern al llarg dels quatre anys del mandat. En aquest document s'articulen tots els eixos programàtics que regeixen l'acció de govern municipal. És, doncs, un Pla de Plans.

En aquest espai, a més del mateix Pla de Mandat, trobareu informació sobre els plans i projectes de ciutat que l'Ajuntament de Terrassa té o ha tingut en marxa en diferents àmbits. A la columna de l'esquerra trobareu el llistat amb els plans i projectes de ciutat vigents actualment i l'apartat amb els plans anteriors, es dir aquells que ja han assolit els seus objectius i que també podeu consultar.