Amb el nom de Terrassa Universitària s'agrupa la informació essencial del món universitari de Terrassa, el promou, posiciona la ciutat i ofereix determinats serveis de valor per a la marca.

Terrassa Universitària és un espai, físic i virtual, d'informació i serveis, de promoció i difusió, d'interacció del món universitari i la ciutadania de Terrassa.

Terrassa Universitària és també un territori (la ciutat de Terrassa) que acull centres universitaris i ofereix serveis bidireccionals (de la ciutat envers la universitat i viceversa) i que es retroalimenten mútuament. És un campus urbà, i el sentit de campus abasta tota la ciutat. Però alhora es projecta més enllà d'aquest territori, perquè el promou i posiciona.