L'Ajuntament de Terrassa, a través del Programa Usos del Temps, està adherit a dues xarxes de ciutats que treballen amb l'objectiu de promoure, debatre i intercanviar experiències entorn a les polítiques locals del temps.

Xarxa de Ciutats i Pobles per als Nous Usos del Temps

Creada l'any 2005 per l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, amb la voluntat de promoure un espai de reflexió i debat entorn les polítiques locals del temps.

Web de la Xarxa de Ciutats i Pobles per als Nous Usos del Temps.

Xarxa de Ciutats i Pobles per als Nous Usos del Temps