Universitat

A Terrassa la primera universitat (Escola Superior d'Indústries) data de l'any 1902 i va néixer de la necessitat dels empresaris tèxtils de tenir professionals ben formats.

Ara són 4 universitats (UPC, UAB, UB i UOC) amb presència a Terrassa, s'hi imparteixen uns 150 graus i hi ha al voltant de 10.000 alumnes matriculats.

L'Ajuntament de Terrassa crea el servei d'Universitats l'any 2003 i el 2006 constitueix el Consell Universitari de Terrassa amb l'objectiu de promocionar i posicionar el campus de Terrassa, donar suport a les diferents activitats que es porten a terme a les escoles universitàries i impulsar i generar actuacions encaminades a la construcció d'un sistema universitari que potenciï projectes de col·laboració en recerca i transferència de coneixements a la societat.