L'Espai WiFi és una xarxa per connectar-se sense fils a la web de l'Ajuntament de Terrassa, com també a la resta d'Internet, que l'Ajuntament va posar a disposició dels ciutadans a partir de finals de febrer de 2011.